Privacy statement Oelan

Oelan vindt het beschermen van persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon) van groot belang en respecteert de privacy van iedere betrokkene. Dit verkorte privacy statement beschrijft hoe Oelan omgaat met het verwerken van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld. Wij hebben maatregelen genomen om zo goed mogelijk te voorkomen dat persoonsgegevens onrechtmatig kunnen worden gebruikt. De beveiliging is hierop ingericht. Hiermee houden wij ons aan de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

In dit privacy statement leggen we uit waarom we bepaalde informatie verzamelen, hoe we je privacy beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden we informatie aan jou of anderen verstrekken. Voor meer informatie of een verzoek tot uitoefening van enig privacy recht, kun je contact opnemen met de Privacy Officer van Oelan via info@oelan.nl.

Wat verwerkt Oelan aan persoonsgegevens?

Oelan verwerkt persoonsgegevens en/of bijzondere persoonsgegevens van jou als betrokkene voor de afhandeling van activiteiten op het raakvlak tussen jou en Oelan. Denk hierbij aan het zijn van werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie van Oelan. Ook kunnen wij je gegevens gebruiken voor overige activiteiten die onze bedrijfsvoering ondersteunen, zoals fraudebeheersing en om je te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Waarom verwerkt Oelan persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van onze bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor een arbeidscontract, een overeenkomst met een opdrachtgever, naar aanleiding van een sollicitatie of het bezoeken van de website van Oelan. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor specifieke doelen.

Delen van je gegevens

Wij verwerken jouw gegevens alleen ter ondersteuning van een werkproces. De door jou verstrekte persoonsgegevens zullen we nooit verstrekken aan derden, tenzij wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten.

Hoe kun je jouw recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens indienen door – bij voorkeur – een e-mail te sturen naar info@oelan.nl. Na ontvangst van je verzoek vragen we om je te identificeren. Oelan verstrekt alleen gegevens als deze verificatie heeft plaatsgevonden.

Deze tekst is voor het laatst gewijzigd op 28 januari 2020. Oelan behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of aangepast, wordt het kenbaar gemaakt in dit privacy statement.