Security en privacy: bent u in control?

security & privacy

Security

De bedrijfsvoering van veel organisaties hangt tegenwoordig sterk af van informatie, een afhankelijkheid die onomkeerbaar is en alleen maar groter wordt. Tegelijkertijd nemen ook de cyberdreigingen toe, zowel in aantal als in complexiteit. Logisch dus dat security steeds belangrijker wordt en bij veel organisaties op de agenda staat.

Bij Oelan zien we informatie als een waardevol productiemiddel dat adequaat beschermd moet worden. Het grootste deel van de implementatie van security is een IT-technische aangelegenheid, maar daarvoor dienen wel afspraken te worden gemaakt die alle aspecten van de bedrijfsvoering raken. Security heeft dus aandacht van de gehele organisatie nodig, tot de boardroom aan toe.

Op basis van deze filosofie helpen onze ervaren en gecertificeerde Security Engineers u graag in control te komen met security door:

  • Bij te dragen aan het opstellen van security-beleid en de eisen en richtlijnen te vertalen naar een praktische en flexibele aanpak;
  • Te adviseren over het beheersen van de risico’s die gepaard gaan met het verwerken van informatie;

  • Een sparringpartner te zijn voor de betrokken functies op zowel technische als organisatorische aspecten van security;
  • Verantwoordelijkheid te dragen voor de technische IT-implementatie van security bij voorkeur in een team waarbij development, infra, test en security samenwerken om op basis van security by design een snelle maar bovenal veilige time to market te realiseren van uw digitale product of dienst.

Privacy

Sinds de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn de eisen inzake het verwerken van persoonsgegevens aangescherpt. Hetzelfde geldt voor het toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Dit raakt bijna iedere organisatie, maar de impact hiervan zal per organisatie verschillen.

Bij Oelan streven we naar haalbare en bovenal praktische oplossingen op het gebied van privacy. We helpen u graag om de koers uit te zetten om in control te komen. Uiteraard blijft u daarbij zelf aan het stuur. Onze gecertificeerde privacyspecialisten hebben een brede achtergrond en combineren een gedegen kennis van de privacywet- en regelgeving met een aantoonbare praktijkervaring op het gebied van IT, projectmanagement en bedrijfsprocessen.

Ze zijn daardoor goed in staat om:

  • Privacyquickscan en DPIA’s (privacy impact assessments) uit te voeren, om de belangrijkste risico’s en maatregelen voor uw organisatie in beeld te brengen;
  • De wettelijke eisen en richtlijnen te vertalen naar een effectief privacybeleid;
  • Een sparringpartner te zijn voor alle betrokken functies op het gebied van het beschermen van persoonsgegevens;
  • Te adviseren over de implementatie van privacygerelateerde maatregelen in uw organisatie en de hiervoor benodigde ondersteuning te leveren.

Meer info?

Bas Biemans
020 330 29 62
sales@oelan.nl